Ureditev podstrešja hiše v Ljubljani

10. 07. 2006
Fasada na cesto
Na neizkoriščenem podstrešju večstanovanjske hiše bi si rada uredila stanovanje tričlanska družina. Hiša je bila zgrajena leta 1956 in je potrebna celovite prenove.

Ostrešje
Kolenčni zid je visok le 50 cm, zato bodo v mansardi potrebne frčade. Za tak poseg bomo uredili vso gradbeno dokumentacijo. Manjši del podstrešja je bil že uporabljen kot stanovanje, večji del pa je še neizdelan.

Tloris obstoječega stanja
Načrti, po katerih je bila hiša zidana, se ne ujemajo z dejanskim stanjem. Objekt smo izmerili in izdelali posnetek obstoječega stanja. V tem okviru smo pripravili tudi načrt rušitev.

Tloris novo
Nova zasnova predvideva odprt tloris s podolgovatimi frčadami na obeh straneh hiše. Naročnik je izrazil željo, da bi večino površine zavzemal dnevni del bivalnih prostorov, spalnica in otroška soba pa sta lahko minimalni.

Nova tlorisa nadstropja in mansarde
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je izkazalo, da bo prostora v mansardi kljub vsemu premalo; družina namreč pričakuje novega člana. Odločili smo se, da bomo stanovanje razširili na dve etaži. Izdelali smo projekt preureditve interierja.

Mansarda v izdelavi
Strešna konstrukcija že stoji, dela so v polnem zamahu. Z naročnikom izbiramo pohištvo, usklajujemo barve in materiale v stanovanju in se veselimo končne podobe prostorne mansarde.

Fasada
Hiša je z novo preobleko dobila drugačno podobo. Da bi ločili stari obstoječi del od novega, smo se odločili za dvobarvno fasado, ki se lepo ujema s svetlo sivo kritino.

Oznake: , , , , , , ,